Kies de juiste ICT-toepassingen

Sonorado is een betrouwbare, gedreven partner voor ondernemingen die zich willen onderscheiden in een wereld in evolutie. ICT is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering: het helpt u doelstellingen te behalen en werkprocessen te ondersteunen, en het doet méér. De juiste ICT-toepassingen inspireren u om nieuwe mogelijkheden te zien en om te groeien.

Operationele ICT

Draaien uw systemen op de nieuwste software-versie? Hebt u nood aan ICT support? Is het tijd voor een opleiding? Wilt u een veiligheidsanalyse van uw netwerk?

Bekijk onze oplossingen

ICT ten dienste van groei

+ Betere samenwerking en communicatie
+ Ondersteunend voor uw bedrijfsvoering
+ Bedrijfsgroei

Laat je bedrijf groeien

Optimalisatie ICT-architectuur

+ Audit roadmap
+ Ready for the digital world

Optimaliseer je ICT

Trends en tendensen implementeren

+ Going mobile
+ Into the cloud
+ Flex work
+ Bring your own device
+ Future-proof met gezond verstand

Word future-proof

ICT ten dienste van groei

Betere samenwerking en communicatie
Intern – voor uw medewerkers

Hoe beter de communicatielijnen tussen uw medewerkers functioneren, hoe meer zij zich kunnen focussen op hun taken. Boodschappen via telefonie, e-mailing, website, chatboxen… kunnen worden gedeeld voor maximale toegankelijkheid en samenwerking. Door verschillende communicatietools te combineren en connecteren, worden werkprocessen eenvoudiger. Gegevensverwerking verloopt gestroomlijnd en snel.

Extern – met uw partners

Automatisering in de contacten met uw partners leidt tot tijdsefficiënte aan beide zijden. Het bevordert transparantie, samenwerking en groeimogelijkheden.
Geautomatiseerde gegevensuitwisseling en digitaal beheer van bestellingen, leveringen en stock zorgen ervoor dat u en uw partners of leveranciers op elk moment over de juiste informatie beschikken.

Extern – met uw klanten

Digitalisering maakt interactie met uw klanten eenvoudig, direct en meetbaar. Het is een manier om uw klant en zijn wensen beter te leren kennen en uw dienstverlening te personaliseren. Wanneer u bij inkomende telefonische bestellingen meteen zicht heeft op klantenhistoriek, magazijn en boekhouding, kunt u uw klant perfect adviseren of bedienen. Uw ICT-infrastructuur is een commerciële troef in het beheer van uw klantenrelaties.

Ondersteunend voor uw bedrijfsvoering

Door integratie van de nieuwste ICT-producten in uw onderneming leert u uw eigen bedrijf beter kennen, kunt u zich beter positioneren op de markt en neemt u voorsprong op uw concullega’s. Aan de hand van tools waarmee u monitort en meet hoe uw bedrijf presteert, beschikt u over rapporten die u ondersteunen in het nemen van beslissingen. Data-driven decisions zijn betrouwbaarder en laten u besparen op werkuren, sneller inspelen op opportuniteiten en het hoofd bieden aan uitdagingen. Kortom, ze dragen bij tot een professionalisering van uw business.

Bedrijfsgroei

Naarmate het aantal werknemers toeneemt, groeit het belang van automatisatie; een procesmatige gegevensuitwisseling verzekert efficiëntie. Duidelijke structuren en een gedegen beveiliging laten ondernemers toe nieuwe werkvormen zoals thuiswerk te stimuleren. Flexibel werken kan uw medewerkers motiveren en zelf bespaart u op uw werkingsbudget.

Optimalisatie ICT-architectuur

Audit roadmap

Sonorado is specialist in het uitvoeren van audits die de bestaande ICT-bedrijfsarchitectuur analyseren. Tips, adviezen en (dringende) aandachtspunten staan beschreven in een overzichtelijk rapport. Aan de hand daarvan bepalen we de toekomstvisie voor uw ICT-park en uw bedrijfsprocessen. We stellen een langetermijnstrategie (5 jaar) op met optimalisatiemogelijkheden op maat van uw bedrijf. Aanbevelingen zijn verwerkt in een hands-on plan van aanpak, met een duidelijk stappenplan, budget en een concrete timing. Daarna volgt een evaluatietraject.

Ready for the digital world

Voor Sonorado is technologie geen doel op zich, maar een middel ten dienste van uw commerciële ambities. Zoals een stadsontwikkelingsplan plaats voorziet voor nieuwe ontwikkelingen, zo moet de ICT-architectuur van uw bedrijf voorbereid zijn op evoluties binnen uw business. Proactief digitaal beheer betekent dat de opbouw van uw netwerk en ICT-structuur toelaat snel te schakelen, zonder grote kosten. Schaalbare ICT-structuur voorziet nu al koppelingen voor het moment waarop de productie toeneemt, meer werknemers in dienst komen, het productengamma uitbreidt, de omzet stijgt, wetgeving wijzigt… In elke fase kunt u rekenen op interactieve begeleiding en training van uw medewerkers.

Going mobile

Hou de vinger aan de pols, ook als u op de baan bent Sonorado zorgt voor een veilige verbinding met uw gegevens en programma’s via uw smartphone of tablet. Dit kan door middel van een bestaande of een app op maat.

Into the cloud
De tijd dat iedere KMO een eigen server nodig had, is voorbij. Door gebruik te maken van beschikbare cloud-toepassingen en-diensten, hoeft u niet te investeren in hardware en onderhoud. U speelt eenvoudig in op de vereisten van uw organisatie, schakelt snel en houdt toch uw ICT-budget onder controle. Ook voor off-site back-ups is cloud handig. Cloud computing kan op drie manieren:

Openbare cloud

Een cloud service provider levert via het internet applicaties, servers en opslag. Hij is eigenaar van hardware, software en ondersteunende infrastructuur en onderhoudt die ook. De toegang tot uw account verloopt via een webbrowser.

Privé cloud

Services en infrastructuur worden op een privénetwerk onderhouden. U bent de enige gebruiker van de bronnen. De privé cloud kan zich in uw datacenter bevinden of u betaalt een externe service provider voor het hosten van uw privé cloud.

Hybride cloud

Openbare en privéclouds zijn verbonden via technologie; gegevens en toepassingen kunnen worden gedeeld.

Dat leidt tot meer flexibiliteit en implementatieopties.

Bring your own device

Fijn als u uw bezoekers en personeel toegang biedt tot uw -netwerk. Maar zorg ervoor dat u de controle behoudt en dat uw infrastructuur en gegevens beschermd blijven wanneer externe apparaten inloggen.

Flex work

Files of noodweer, onverwachte afwezigheden door zieke kinderen, op zakenreis? Het hoeft geen impact te hebben op de productiviteit van uw bedrijf. Bij het uitrollen van de set-up van uw ICT zorgt Sonorado ervoor dat alle (of bepaalde) data en functionaliteiten vanop afstand ter beschikking zijn. Zo werkt u vanop afstand, alsof u op kantoor bent.

Future-proof met gezond verstand

Sonorado is uw ICT-kenniscentrum én uw ICT-partner. Dat wil zeggen dat we meer doen dan uw hard- en software installeren. We helpen uw onderneming om toekomstvaste keuzes te maken. Sommige trends op de markt sluiten naadloos aan bij wat uw onderneming nodig heeft, andere zijn nog in ontwikkeling of (nog) niet afgestemd op uw bedrijfsprofiel. Sommige nieuwigheden krijgen minder aandacht dan andere, maar zijn voor u de perfecte oplossing. Sonorado volgt elke evolutie op de voet, is op de hoogte van de ins en outs en weet welke toepassing zinvol is voor uw sector en bedrijf. Laat u begeleiden zodat u niet kiest voor een hype, maar verantwoord investeert.

Contacteer ons vandaag nog.

Contact